newbanner

Wodorod önümçiligine 2500Nm3 / sag metanol we 10000t / suwuk CO gurmak2Zawod üstünlikli tamamlandy

2500Nm3 / sag gurnama taslamasywodorod öndürmek üçin metanolwe TCWY tarapyndan şertnama baglaşylan 10000t / suwuk CO2 enjamy üstünlikli tamamlandy.Gurluş ýeke birligi işe girizdi we işe başlamak üçin ähli zerur şertleri ýerine ýetirdi.TCWY, bu birlik üçin metanolyň sarp edilişiniň 0,5 kg metanol / Nm3 wodoroddan az bolmagyny üpjün edýän bu bölüm üçin özboluşly amaly amala aşyrdy.Bu amal, ýönekeýligi, gysga prosese gözegçilik we müşderiniň wodorod peroksid taslamasynda H2 önümlerini gönüden-göni ulanmak bilen häsiýetlendirilýär.Mundan başga-da, bu amal uglerodyň alynmagyna we suwuk CO2 öndürmäge mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen serişdeleriň ulanylyşyny has köpeldýär.

Suw elektrolizi ýaly wodorod öndürmegiň adaty usullary bilen deňeşdirilende,tebigy gaz özgertmeleriwe kömür koksyny gazlaşdyrmak, metanoldan wodorod prosesi birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Onda gaty az maýa goýumlaryny talap edýän gysga gurluşyk döwri bolan ýönekeý proses bar.Mundan başga-da, az energiýa sarp edýär we daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolmaýar.Bu amalda ulanylýan çig mal, esasanam metanol, aňsatlyk bilen saklanyp we daşalyp bilner.

Metanol wodorod öndürmek prosesinde we katalizatorlarda öňegidişlikler dowam edýärkä, metanol wodorod önümçiliginiň gerimi yzygiderli giňelýär.Bu usul indi kiçi we orta wodorod öndürmek üçin ileri tutulýan seçime öwrüldi.Bu prosesde dowam edýän gowulaşmalar we katalizatorlar onuň artýan meşhurlygyna we netijeliliginiň ýokarlanmagyna goşant goşdy.

Gurmak taslamasynyň üstünlikli tamamlanmagy we amaly şertleriň gazanylmagy TCWY üçin möhüm tapgyry alamatlandyrýar.Wodorod öndürmek üçin durnukly we serişde tygşytly çözgüdi işläp düzmeklige beren yhlasy netije berdi.Metanol iýmit mallary hökmünde ulanmak bilen, TCWY diňe bir wodorodyň öndürijiligini üpjün etmän, uglerodyň tutulmagy we suwuk CO2 önümçiligi meselesini hem çözdi we bu işi ekologiýa taýdan has arassa etdi.Dünýä has durnukly geljege tarap barýarka, metanoldan wodorod prosesi ýaly tehnologiýalar has arassa we ýaşyl energiýa landşaftyny üpjün etmekde möhüm rol oýnar.TCWY-nyň bu amaly üstünlikli durmuşa geçirmegi, bu pudak üçin oňyn görelde döredýär we wodorod öndürmegiň alternatiw usullaryny mundan beýläk-de gözlemegi we ornaşdyrmagy höweslendirýär.


Iş wagty: Maý-29-2023