wodorod-banner

Şahadatnama

TCWY, içerki we halkara taslama tejribesi bolan belli In Engineeringener hünärmenlerini we hünärmenlerini ýygnady.Döredileli bäri, TCWY önüm we tehnologiýa gözleglerine we ösüşine, dürli tehniki görkezijileriň kämilleşdirilmegine we optimizasiýasyna, ylmy we tehnologiki ösüşi bolan kärhanalaryň yzygiderli ösüşine itergi berýär.

şahadatnama1

Şahadatnamalar

• ISO hil dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy
• OHSAS şahadatnamasy
• EMS kepilnamasy
• techokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy
• In Engineeringenerçilik dizaýn kwalifikasiýasy
• equipmentörite enjam dizaýn ygtyýarnamasy
• 3A derejeli karz kärhanasy

Patent

• Biogaz kükürdiji enjam
• Kompensasiýa görnüşli adsorber basýan enjam
• Tebigy gazy suwuklandyrmak üçin enjam
• Gaz dekarbonizasiýa we kükürdi arassalamak üçin enjam
• Natriý sianid guýruk gazyndan sintetiki ammiak öndürýän enjam
• Ueyllyk paýlanan ot ýakylýan ot
• Tebigy gaz üçin reformaçy
• Basyş siňdiriş adsorbsion ulgamlary üçin aýlaw klapan
• Tebigy gaz wodorody öndürmek üçin segmentli flýu ýylylygy ulanýan enjam
• Wodorod öndürýän enjamy pes temperatura distillýasiýa gazy
• Sintetiki ammiak guýruk gazy wodorod gazyp almak, suwuklandyrylan tebigy gazy bilelikde öndürmek usuly

cer2