wodorod-banner

Metanol döwülýän wodorod önümçilik zawody

  • Adaty iýmit: Metanol
  • Göwrüm aralygy: 10 ~ 50000Nm3 / sag
  • H2arassalygy: Adatça göwrümi boýunça 99,999%.(islege görä 99.9999%)
  • H2üpjünçilik basyşy: Adatça 15 bar (g)
  • Işleýiş: Awtomatiki, PLC gözegçilikde saklanýar
  • Kärhanalar: 1000 Nm³ / sag H öndürmek üçin2metanoldan aşakdaky Kärhanalar talap edilýär:
  • 500 kg / sag metanol
  • 320 kg / sag demineralizasiýa edilen suw
  • 110 kW kuwwatly elektrik
  • 21T / sag sowadyjy suw

Önümiň tanyşdyrylyşy

Amal

Metanol döwülýän wodorod önümçilik tehnologiýasy metanol we suwy çig mal hökmünde ulanýar, metanoly katalizator arkaly garylan gaza öwürýär we belli bir temperaturada we basyşda wodorody basyş siňdiriş adsorbsiýasy (PSA) arkaly arassalaýar.

bdbfb

 

Tehniki aýratynlyklar

1. integrokary integrasiýa: 2000Nm-den aşakdaky esasy enjam3/ h skidka edilip, umuman üpjün edilip bilner.

2. heatingyladyş usullarynyň diwersifikasiýasy: katalitik okislenme ýylylygy;Öz-özüni gyzdyrýan flýu gazynyň aýlanyşy;Fuelangyç ýylylyk geçiriji ýag peçini ýylatmak;Elektrik ýyladyş ýylylyk geçiriji ýag bilen ýyladyş.

3. Metanol az sarp edilýär: iň az metanol sarp edilişi 1Nm3wodorodyň <0,5kg bolmagy kepillendirilýär.Hakyky amal 0,495 kg.

4. heatylylyk energiýasynyň iýerarhiki dikeldilmegi: ýylylyk energiýasyny has köp ulanmagy we ýylylyk üpjünçiligini 2% azaltmak;

(1) Metanol döwmek

Metanol bilen suwy belli bir mukdarda garmaly, belli bir temperatura we basyşa ýetmek üçin basyş materialyny basyş, ýylylyk, bugarmak we gyzdyrmak, soňra katalizatoryň, metanolyň döwülmegi we CO üýtgeýän reaksiýa bir wagtyň özünde ýerine ýetirýär we a döredýär gaz garyndysy H bilen2, CO2we az mukdarda galyndy CO.

Metanolyň döwülmegi, birnäçe gaz we gaty himiki reaksiýalar bilen çylşyrymly köp komponentli reaksiýa

Esasy reaksiýalar:

CH3OHjtCO + 2H2- 90,7kJ / mol

CO + H.2O.jtCO2+ H.2+ 41.2kJ / mol

Gysgaça reaksiýa:

CH3OH + H.2O.jtCO2+ 3H2- 49.5kJ / mol

 

Tutuş proses endotermiki prosesdir.Reaksiýa üçin zerur bolan ýylylyk, ýylylyk geçiriji ýagyň aýlanyşy arkaly üpjün edilýär.

Heatylylyk energiýasyny tygşytlamak üçin, reaktormaklarda emele gelen garyndy gazy material garyndysy suwuklygy bilen ýylylyk çalşygyny emele getirýär, soňra kondensasiýa edýär we arassalaýyş diňinde ýuwulýar.Kondensasiýa we ýuwmak prosesi garyndysy arassalaýyş diňinde bölünýär.Bu garyndy suwuklygynyň düzümi esasan suw we metanoldyr.Gaýtadan işlemek üçin çig mal tankyna iberilýär.Ökde döwülen gaz soňra PSA bölümine iberilýär.

(2) PSA-H2

Basyş swing adsorbsiýasy (PSA) belli bir adsorbentiň (gözenekli gaty material) iç ýüzündäki gaz molekulalarynyň fiziki adsorbsiýasyna esaslanýar.Adsorbent ýokary gaýnadýan komponentleri siňdirmek aňsat we şol bir basyşda pes gaýnadýan komponentleri adsorb etmek kyn.Adorbsion mukdary ýokary basyşy ýokarlandyrýar we pes basyşda azalýar.Iýmit gazy belli bir basyş astynda adsorbsion düşeginden geçende, ýokary gaýnadylan hapalar saýlama adsorbsiýa edilýär we aňsat adsorbsiýa edilmeýän pes gaýnag wodorod çykýar.Wodorod bilen haramlyk komponentleriniň bölünişi amala aşyrylýar.

Adsorbsiýa prosesinden soň, adsorbent basyşy azaldanda siňdirilen haramlygy desorbasiýa edip, täzeden adsorb bolup biler we hapalary aýryp biler.