lng-2

Biz hakda

Chengdu TCWY New Energy Technology Co., Ltd. arassa energiýa we gazy gaýtadan işlemek üçin öňdebaryjy tehnologiýa we çözgüt üpjün ediji.Müşderilere nebithimiýa, LNG, Demir we Polatdan kömür himiýasy, dökün we beýleki pudaklara çenli ösen, ösen, energiýa tygşytlaýan we ekologiýa taýdan arassa gaz bölmek we arassalamak we täze energiýa çözgütleri berýäris.

Gözleg we gözleg işlerine yzygiderli agyr maýa goýumlary bilen, TCWY metanol döwülýän wodorod önümçiligi, tebigy gaz wodorod önümçiligi, basyş siňdiriji adsorbsion tehnologiýasy (PSA tehnologiýasy), wakuum basyşynyň adsorbsion kislorod önümçiligi (VPSA-O2), uglerodyň tutulmagy we saklanyşy ýaly köp ýokary tehnologiýalara eýe. CCUS), koks peç gazyny giňişleýin ulanmak we CNG / LNG.TCWY tehnologiýany ösdürmek, in engineeringenerçilik maslahat beriş, in engineeringener dizaýny, taslamany dolandyrmak, taslama EPC we beýleki ähli amal hyzmatlaryny üpjün edýär.

Ilki bilen hil, ilki müşderi, ilki abraý we hyzmat ilki TCWY-nyň iş pelsepesi.Tehnologiýany we dolandyryşy yzygiderli kämilleşdirmek bilen, TCWY içerki we halkara hyzmatdaşlara standartlaşdyrylan doly çözgütleri bermäge, ygtybarly, tygşytly çözgütler arkaly müşderilerimiziň işini has bäsdeşlik etmäge we ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmäge borçlanýar.

Müşderileriň pikirleri

Jenap Wolfgang

Jenap Wolfgang

Senagat gazlary, daşky gurşawy goramak we lagym arassalaýyş boýunça hünärmen, içerde we daşary ýurtlarda meşhur uniwersitetleriň professory.

Jenap Jeýms C.Ji

Jenap Jeýms C.Ji

TCWY senagat gazyny arassalamak boýunça hünärmen.Täze energiýany ulanmak we daşky gurşawy goramak pudaklaryna hem ep-esli maýa goýumlary goýuldy.TCWY-nyň ösen tehnologiýasy, hünärmenler topary we taslamany işläp düzmekde baý tejribe müşderilere uly täsir galdyrdy.Şonuň üçin geljekde Koreýanyň bazar sebitinde TCWY bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin has köp mümkinçiliklere garaşýarys.

Jenap Koji Matsuura

Jenap Koji Matsuura

TCWY bilen köp ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýärin.Gaz bölmek, arassalamak, wodorod öndürmek, kislorod öndürmek, nebit wodorodlaşdyryş, etanol suwsuzlanmak we ş.m. ýaly ugurlarda özboluşly tehnologiýalar bar.Ajaýyp topary bilen bilelikde içerki we daşarky bazarlarda üstünlikli taslama tejribelerine eýe.Şeýle hem, TCWY bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlyk etmegi umyt edýäris.

Jenap Winai

Jenap Winai

TCWY bilen habarlaşanymyzdan bäri, olaryň hünär bilimleri we işleri baradaky aladalary haýran galdyrdy.TCWY-nyň ýaş, dinamik we tejribeli topary bar.TCWY bilen bu ýyllarda, gaz gaýtadan işleýän pudagyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyrjak TCWY-a ynanýarys.

  • Jenap Wolfgang
  • Jenap Wolfgang
müşderiler-1
: Urt: Nemes

TCWY bilen 3 ýyl ozal tanşypdym we olaryň gaz bölmek we arassalamak ýaly ösen tehnologiýalaryndan maňa oňyn täsir etdi.Esasanam, olaryň ajaýyp topary meni haýran galdyrdy we şonuň üçin olar bilen bilelikde işleşmegi diýseň begendirýärin we bu uzak wagtlap bolar diýip umyt edýärin.

  • Jenap Jeýms C.Ji
  • Jenap Jeýms C.Ji
müşderiler-2
JQ International Co., Ltd. baş direktory
: Urt: Koreý

TCWY senagat gazyny arassalamak boýunça hünärmen.Täze energiýany ulanmak we daşky gurşawy goramak pudaklaryna hem ep-esli maýa goýumlary goýuldy.TCWY-nyň ösen tehnologiýasy, hünärmenler topary we taslamany işläp düzmekde baý tejribe müşderilere uly täsir galdyrdy.Şonuň üçin geljekde Koreýanyň bazar sebitinde TCWY bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin has köp mümkinçiliklere garaşýarys.

  • Jenap Koji Matsuura
  • Jenap Koji Matsuura
müşderiler-3
“Adsorptech Co., Ltd.”
: Urt: Japanaponiýa

TCWY bilen köp ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýärin.Gaz bölmek, arassalamak, wodorod öndürmek, kislorod öndürmek, nebit wodorodlaşdyryş, etanol suwsuzlanmak we ş.m. ýaly ugurlarda özboluşly tehnologiýalar bar.Ajaýyp topary bilen bilelikde içerki we daşarky bazarlarda üstünlikli taslama tejribelerine eýe.Şeýle hem, TCWY bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlyk etmegi umyt edýäris.

  • Jenap Winai
  • Jenap Winai
müşderiler-4
“Oleo Chemtech Co., Ltd.” baş inerener
: Urt: Taýland

TCWY bilen habarlaşanymyzdan bäri, olaryň hünär bilimleri we işleri baradaky aladalary haýran galdyrdy.TCWY-nyň ýaş, dinamik we tejribeli topary bar.TCWY bilen bu ýyllarda, gaz gaýtadan işleýän pudagyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyrjak TCWY-a ynanýarys.