newbanner

Russiýanyň 30000Nm3/ h PSA-H2Zawod eltmäge taýýar

30000Nm³ / sag basyş swing adsorbsion wodorod zawodynyň (PSA-H) EPC taslamasy2Ösümlik) TCWY tarapyndan üpjün edilen, skid-gurnalan enjamlar.Indi stansiýada işe girizmek işini tamamlady, sökmek we gaplamak tapgyryna girdi we eltip bermäge taýyn.

Birnäçe ýyllyk dizaýn we in engineeringenerçilik tejribesi bilen, TCWY-nyň inersenerleri we tehnikleri, uly göwrümli doly basyş swing adsorbsion bölüminiň daşary ýurda gitmegi üçin täze bölüm açan uly göwrümli basyşly siňdiriji adsorbsion bölüminiň doly skid-montajyna göz ýetirdiler.

habarlar1


Iş wagty: Apr-24-2022